Disclaimer

Niciuna dintre analizele, rapoartele sau oricare altă informaţie care poate fi gasită pe site-ul comparic.ro nu poate fi considerată o recomandare, directă sau indirectă, de a investi. Mai ales că informaţiile regăsite pe site nu sunt instrumente financiare sau recomandări ale emitenţilor acestora, in concordanţă cu Legea privind Tranzacţionarea Instrumentelor Financiare din 29 iulie 2005 şi cu Regulamentului Ministrului Finanţelor privind recomandările referitoare la instrumente financiare sau la emitenţii acestora din 19 octombrie 2005.

Comparic.ro nu are ca activitate oferirea de sfaturi investitionale conform cu Legea privind Tranzactionarea Instrumentelor Financiare din 29 iulie 2005, nu se accepta si nu gestioneaza plati si/sau comenzi ale clientilor. De asemenea, comparic.com nu intreprinde niciun fel de activitate reglementata care necesita autorizatie legala. Comparic.com nu este o firma de brokeraj si nu activeaza in acest domeniu conform Legii privind Tranzactionarea Instrumentelor Financiare din 29 iulie 2005.

Utilizatorul comparic.ro declara ca este constient de faptul ca informatiile regasite pe site sunt opiniile si punctele de vedere ale autorilor si entitatilor partenere, care nu pot constitui o baza a procesului decizional al utilizatorului. Comparic.ro nu este responsabil pentru deciziile de investitii bazate pe analize, rapoarte sau orice alte informatii regasite pe site. Tranzactionarea de valuta poarta riscul de a pierde un anumit procent, sau in totalitate, capitalul investit. In procesul decizional de a investi sau a tranzactiona valuta trebuie sa utilizati informatiile oferite de numeroase surse si/sau de propriile capacitati financiare si personale, in special de experienta, anduranta la stres, nivelul de cunostinte si nivelul de risc pe care il poti accepta.
Utilizatorul comparic.ro declara ca este constient de posibilitatea ca tranzactiile realizate online pot prezenta un nivel de risc mai ridicat din cauza factorilor tehnici, in special defectiuni ale sistemelor de comunicare, distorsiuni, intarzieri ale tranzactiei prin internet si siguranta conexiunii la internet.

Comparic.ro nu este responsabil de daunele cauzate de esecurile sistemului de tranzactionare pe internet, in special prin defectarea hardware-ului, software-ului si conexiunii la internet, cu exceptia daunelor rezultate din abaterea intentionata.

Comparic.ro nu reprezinta o parte a contractului, utilizatorul semneaza un contract direct cu brokerul ales. Comparic.ro nu isi asuma responsabilitatea, in special pentru neexecutarea sau executarea deficitara a contractului incheiat intre beneficiar si brokerul ales.

Comparic.ro nu este raspunzator pentru orice daune, altele decat cele mentionate anterior, care sunt cauzate si/sau ar putea fi cauzate in viitor, in mod direct sau indirect, de activitatile site-ului comparic.ro si a entitatilor partenere, doar in cazul in care prejudiciile rezulta dintr-un comportament deficitar intentionat al comparic.ro sau al entitatilor partenere.